волжки българи

Бариев Р. Х. Волжки българи: история и култура. - Санкт Петербург: Агат, 2005. - ISBN 5-94300-041-0.


Въведение

Глава I. Произход: Далечните предци на българите

  1. Велика България: началото на историята и културата
  2. Нова родина: Волжка България

Глава II. Начало: Отделяне на българите от тюркската общност

  1. Исторически и културни постижения на Волжка България
  2. Преобладаването на българската култура: Ясите са част от българския свят

Глава III. Изкачване: България и Дещ-и-Кипчак

  1. Волжка България и Златната орда: взаимодействие от история и култура
  2. Татари - етнополитическото име на тюркските народи от Златната орда

Глава IV. Зрелост: Исторически път и културни постижения на Казанска България

  1. Казанска България: история и култура
  2. Родство и културно взаимодействие на българо-татари и руснаци

Заключение


Забележка 1. Илюстрациите към статиите не са част от първоизточника на информация и не отразяват същността на съдържанието им, а са само визуален съпровод към историята на живота на българите и други народи в съпоставими епохи, следователно не могат да претендират за историческа достоверност...  
Бутон за връщане в началото
bg_BG