Информация за проекта

ОТсъкровища на българския народ - то сборник статии по тюркология, който беше замислен от мен през 2006 г. и беше създаден по същото време. Състои се от десет статии, съдържащи ценен изворов материал.
Истинската и най-важна цел на този сборник е да информира обществеността за сериозния многохилядолетен принос Български народ в историята на световната цивилизация и култура. За съжаление в Русия и по-специално в Татарстан има учени, които твърдят, че български народ няма. Без да разбират същността на проблема и въз основа на определени канони и стереотипи, те неволно причиняват вреда Татарстан и неговите велики хора. Днес много от новооткритите и въведени в научно обръщение исторически извори свидетелстват в полза на истината. И от него няма бягане!  Твърдо вярвам, че историята и времето ще поставят всичко на мястото му. Ще минат няколко десетилетия и безспорният принос на българския народ в историята на развитието на европейската и световна култура ще бъде оценен. Българският народ е бил, е и ще живее вечно!

Доктор по филология, професор, академик Ю.К. Бегачи

Филм «Волжка България. Загадките на изчезналата държава» може да запознае малко със съществуващата българска държава и българския народ онези, които първи се сетиха за нея. И въпреки че съдържа много спорни точки, непроверени факти и субективни преценки, в този случай несъмнено ще бъде полезно ...

Бутон за връщане в началото
bg_BG