Информация за проекта

ОТсъкровища на българския народ - то сборник статии по тюркология, който беше замислен от мен през 2006 г. и беше създаден по същото време. Състои се от десет статии, съдържащи ценен изворов материал.

Съкровища на българския народ

Целта на този сборник е да информира обществеността за сериозния многохилядолетен принос Български народ в историята на световната цивилизация и култура. За съжаление и в Русия, и в Татарстан има учени, които твърдят, че български народ няма. Въз основа на определени канони и стереотипи те вредят Татарстан и неговите велики хора. Днес много от новооткритите и въведени в научно обръщение исторически извори свидетелстват в полза на истината. Твърдо вярвам, че историята и времето ще поставят всичко на мястото му. Ще бъде оценен безспорният принос на българския народ в историята на развитието на европейската и световна култура. Българският народ е бил, е и ще живее вечно!

Доктор по филология, професор, академик Ю.К. Бегунов

Филм «Волжка България. Загадките на изчезналата държава» може да запознае малко със съществуващата българска държава и българския народ онези, които първи се сетиха за нея. И въпреки че съдържа много спорни точки, непроверени факти и субективни преценки, в този случай несъмнено ще бъде полезно ...

Бутон за връщане в началото
bg_BG