Гази Барадж Тарихи

Гази Барадж Тарихи. Глава 24

Да сеКогато дойде новината за нападението на татарите от сина на Джучи хан Бату срещу държавата и възхитеният Джурги ми нареди да водя 10 000 армия, за да превзема Казан, се озовах на върха на отчаянието. Излязохме през зимата - 2 хиляди конници и 8 хиляди пехота, въоръжени един от друг по-лошо. По пътя към нас се присъединиха още 10 хиляди конници кан и кисан, които решиха да спечелят в района на моя син. Почти бяхме стигнали до балика Лачик-Уба по най-гнусния маршрут Кан-Мардан, когато оттам се появи дезертьор. Той, както разбрах по-късно, е изпратен нарочно от Хисам. От него научихме, че Алтънбек с Байтюбините и Башкортите спря и след това унищожи 25 хиляди татари и кипчаки на Бату. Баликът, край който се е състояла битката, е наречен "Бугулма" в памет на героизма на бахадирите. Хан едва си тръгна, след като получи рана в долната част на гърба. Само Мерген бил с него, защото великият хан Угятай не му дал Субятай. Говореше се, че той, като изпрати Бату, нещастен във военните дела, в държавата, искаше да завърши унищожаването на клана Джочи, опасен за трона на Менхол, с мечовете на българите. Курсибаеви се върнаха в Буляр с копия, на които бяха набити няколко глави на врагове. Дезертьорът също каза, че канът с цялата победоносна армия се движи от Дебер към Джун-Кала, към нас. Внукът на Урман Ар-Аслап веднага предложил да отбият опасния път и да ограбят мразения от кисаните и канийците Буртас, обещавайки лесна победа. Моите боляри го подкрепиха и аз, след като изпратих на Джурги новини за бунта на войските, отидох при Буртас. След като стигнах до Саранския балик, който беше на границата на Мишар и Мардан и ми се предаде без съпротива, аз заявих, че ще остана тук, за да чакам отговора на Джурги на моя доклад. Но само 1500 от моите юнски пехотинци останаха с мен, а всички останали се втурнаха към Буртас, защото знаеха, че никой от държавата няма да помогне на Аблас-Хин. Представете си изумлението ми, когато по време на обиколка на околностите срещнах самия Бадри. Оказва се, че Алтънбек веднага след поражението на Бату е насочил армията си срещу него и едва е изскочил от града преди пристигането на Газан и Боян. Бързо като разбрах, че моята войска очаква тъжна съдба и че Джурги няма да ми прости това, реших да избягам. Бягах само в една посока – към Манхол. Нареждайки на моите 300 джури или да се върнат, или да се присъединят към Бадри, отидох с емира в Саричин. Тук остана любимият на местните жители Аблас-Хин, а аз със стотина негови отчаяни съдебни заседатели се преместих на изток.

Съдбата на моята армия, както по-късно разбрах, е била повече от тъжна. То заварило Боян в града на Арбугините, но с престъпно лекомислие решило все пак да обсади Буртас. Междувременно Газан, който обикаляше наоколо в търсене на Бадри, разбра за пристигането на урусите и веднага атакува лагерите им посред бял ден. Виждайки банерите на Кан зад вражеските линии, арбугинците напуснаха града с ужасно ръмжене и също атакуваха уплашените врагове. Извърши се ужасно клане, тъй като курсибайците и арбугините, неуязвими за повечето уруси, бяха опиянени от скорошната победа и се биеха с отмъщение, без да вземат пленници. Този път кавалерията на Кисан и Кан не можа да напусне поради дълбоки снегове и, заседнала в тях по време на блъсканица, беше застреляна от курсибай и мардан, заловен от страстта на лова. За балинската пехота няма какво да се каже - тя бързо проправи пътя за българската конница. Тогава Боян ми каза, че са убити 15 кисански и кански бекове и от 2 хиляди боляри, без да се броят останалите. От цялата ми армия двеста души с Ар-Аслап останаха живи, а Хисам залови балинците, които останаха в Саран. Кисан и Кан останаха без кавалерия - най-добрата част от армията им ...

Бату не беше по-добър от Ар-Аслап и мислеше за самоубийство, което с радост очакваше в централата на великия хан. Когато пристигнах в щаба му и съобщих кой съм, той не ми повярва, постави ме в отделна юрта и се обади на стареца Мерген... Накрая Мерген се появи и потвърди самоличността ми. Бату беше луд от радост и заповяда да освободят джурите ми, които бяха измъчвани, опитвайки се да ме хванат в лъжа. Няколко джури умряха от непоносими мъки. Бату, опитвайки се да получи прошката ми, ми предложи пари за това, но аз отговорих: „Парите не могат да заменят юр“. След това Бату попита: "Какво искате от мен?" Казах: „Ти ли си владетелят на всички татари?“ Ханът се смути и, като се огледа, каза: "Не, аз съм просто управител на великия хан Угятай в Кипчак." На това отбелязах: „Тогава ще отговоря на въпроса ти Угятай.“ Заедно отидохме при великия хан, който вече знаеше за мен и за моите отговори на Бату ...
170
171

Угятай ни посрещна в щаба на кон. Бату побърза да слезе от коня и се приближи до великия хан като престъпник. Той му каза нещо рязко и Бату падна ничком в краката на коня си. Аз също слязох от коня и се поклоних за поздрав... Великият хан, след като приключи краткото си приемане на Бату, ми направи знак и аз яздех след него. Изкачихме се до красив павилион на живописен хълм и влязохме в него, а джурите на великия хан образуваха пръстен около хълма на почтително разстояние от нас. С нас имаше само преводач, който знаеше кипчакски и хорасански език, но се оказа, че Угятай говори доста добре кашански и често се справяхме без посредник. Великият хан изрази възхищението си от отговора ми на предложението на Бату да взема пари за мъртвите джури. „Ти си велик кан, ако си го казал! Угятай отбеляза. „Ако не беше ти, веднага щях да сложа край на Бату за смъртта на 15 хиляди наши войници!“ „Аз съм само емир“, отвърнах аз, осъзнавайки срещу кого седя. „И трябва да кажа, че възхвалата в устата на истински велик хан става още по-голяма.“ — Искаш ли да седнеш на трона на баща си? – попита Угятай, който отново хареса отговора ми и окончателно ме спечели. „Да, но само когато ти е приятно да сключиш съюз с мен“, отговорих аз.

не излъгах В Джун-Кал сънувах, че съм останал сам в пепелта на опустошен град и, събуждайки се, разбрах, че самият Създател ме е насочил да спася страната от опустошителен сблъсък с Менхол. По време на пътуването, като видях силата на татарите, още повече се утвърдих в решението си. — Откъде идва семейството ви? — попита Угятаи. „От Кановете на Хоните“, отговорих аз. — Моят клан също идва от каните на Хоните — отбеляза великият хан. „Следователно би било несправедливо, ако бъдете подложени на унижение в нашата империя.“ Очите му блестяха, той ставаше все по-вдъхновен... Накрая той се изправи и каза: „Отсега нататък ти ще бъдеш съюзник на Манхол. Признавам ви за емир на България и, освен това, за общ посланик на нашите сили на Запад.

С това великият хан ме изравни с останалите Чингизиди, тъй като посланикът на суверена Менхол е над хановете и не им се подчинява. Аз бях единственият нечингизид, който получи титлата посланик и по този начин беше приет в управляващата къща на Менхол. Вярно, срещнах приятелско отношение само към Манкай и Субатай, докато останалите не скриха гнева си към мен или ме разпознаха само от страх от великия хан ... И той, както ми казаха, много напомняше на Чингиз - особено в моменти на неговия ентусиазъм, когато получаваше най-успешните ми решения ... Но такава ситуация не беше болезнена за мен, защото ми напомняше за обичайното ми положение в държавата ... Зарадвах се на решението на Угятай не защото беше полезно за мен лично, но защото защити държавата от безсмислена смърт при сблъсък с татари...

Пристигайки в щаба на Мерген, който трепереше от срещата с мен, както пред великия хан, веднага изпратих писма до всички части на държавата. Чичо ми Иштяк след известно колебание ме призна за емир на държавата и аз се преместих от Кизил Яр при него в Уфа. Хисам и Ялдау също ме разпознаха и обещаха да не помагат на Алтънбек. Кан ми изпрати дъщеря - Алтинчач, която в отговор на въпроса ми за причината за това каза подигравателно: „Баща каза, че си жена, защото си предала Силата, и затова ми нареди да издам неговия указ за обявяване ти си бунтар." Иштяк се ухили, но аз се сдържах и казах: „Кажи на баща си, че ще бъдат спасени само тези области, които ще ми се подчинят, признати от татарите. Останалите ще бъдат нападнати от татарите и аз няма да мога да им помогна с нищо ... "...

Джелалетдин остана сам със сина си и Бахман и не можа да направи нищо, защото Газан отказа да се бие със собствените си ...

За да предотвратя опустошаването на населени райони, заповядах на татарите да се подготвят за кампания срещу Буляр през Башкорт. Преди атаката при мен дойде Юлай - посланик на върховния глава на християните на Франгистан "Баба". Оказва се, че едно от писмата на Беле-бей е достигнало до Авария благодарение на садумския търговец Кендер, а моджарските папази по нареждане на „Баб” отиват в държавата веднага след нападението на Субатай, за да потвърдят слуховете за християнството на татарите. Бадри им помогна да стигнат от планините Саклан до Банджа, който се помири с него по молба на Сувар Йорта. Оттам ги отвежда в Буляр сеид Гали, който обикаля страната, за да постигне единството на държавата. Алтънбек не искаше да пусне Юлай при мен, но благодарение на Фатима той успя да стигне до Уфа. С Юлай говорих на алмански и на езика на майка ми, байгулска себерячка, и той ме разбра доста добре, защото беше моджар. И аз му казах, че татарите ще подчинят всичко, което се намира между държавата и границата на Алмания и че това е решен въпрос. И аз му обещах, като посланик, че ако франките не се противопоставят на това, тогава татарите няма да преминат границите на Алмания ... И имах печата на великия хан и изпратих писмо с Юлай до бек на Авария с призив за мирно подчинение на Менхол. И Ас-Азим също говори с Юлай и го призова да ми помогне, като емир, добър към християните ... И Иштяк беше толкова развълнуван от историята на Юлай за живота на моджарите, че започна да мисли да се премести там, след като завладее враждебна Рус '...
172
173

Накрая, губейки търпение, Угятай реши да ми подчини Буляр насила. Когато видях, че 80 хиляди татари и 170 хиляди кипчаци, туркмени и кашани се втурнаха към Чишма, аз заплаках, защото знаех как ще свърши това нашествие. В крайна сметка синът на добрия Угятай Гуюк ми каза сурово, че ще се бие според татарските закони, тоест ще превърне съпротивляващите се градове в нищо. След две седмици битка татарите от три посоки успяха да пробият само в една - централната, губейки 15 хиляди бойци. Всички се биеха жестоко с тях, чак до субашите, а аз успях само да накарам моите башкортски българи да не участват в това. Сарманите паднаха до последно в защитата на Табил-Катау, където отидоха с пристигането ми в Уфа. Манкай, изумен от смелостта им, заповядал телата им да бъдат изгорени, което се смятало за най-високата военна чест. Газан, възползвайки се от устойчивостта на крепостта Барадж в долното течение на Чишма, отиде в Джукетау и застана там, чакайки в крилата ...

След нашия пробив Ак-Чирмиш остави осем укрепления и се оттегли към Буляр, така че Субатай най-накрая успя да премине и от тази страна. Столицата, която събра най-малко 200 хиляди души, от които 25 хиляди въоръжени, беше обкръжена. Татарите го обсаждат 45 дни. Когато Хинуба падна, Газан проби обръча на Мерген от Оймеки и удари в тила на Гуюк, Байдар и Орд. Те бяха напълно победени и Бату, който стоеше наблизо, се оттегли от града в ужас. Емир Бахман, който беше сардар на обсадените, се възползва от това. Заедно с Алтънчач и 15 хиляди бойци той проби образувалия се проход и се отправи към Банджа, към Боян. Тук не се разбраха и Боян отиде при Буртас. Бадри, изгонен от Саричин от брата на Манкай Бучек, окупира Рази-Суба...

Субятай едва успя да възстанови реда и да превземе Газан. Тежко раненият сардар се оттегля в Джукетау, но, виждайки пълното изтощение на курсибай, се оттегля в Кашан и умира там. Зарадван, Мерген се втурна към селището Тухчи и изкла много търговци там. Това възмути всички и хановете наредиха на Бату да нареже тархана на парчета. Той направи това с изключително нежелание, тъй като ценеше Мерген, който му беше лично лоялен. След това татарите започнаха да запълват рововете и стените на Мен Буляр с пръст и трупи. Жителите се опитаха да предотвратят това, като стреляха по врага с шереджири и железни стрели, но когато тези средства бяха изчерпани, татарите направиха няколко подхода към стените. И аз се приближих до града и се опитах да убедя жителите да се предадат, но бях ранен от стрела в рамото и отнесен в юртата ...

Обсадените се бият до последната възможност, но под натиска на татарите, които се втурват да щурмуват, те подпалват Мен Буляр и се оттеглят към ечке-калга. По време на преминаването внукът на Гали се изгуби и Саулия изостана, опитвайки се да го намери. Внукът оцеля, но нещастната жена, която го отгледа като свой син, беше убита от татарски камък ...

Ечке-калга се задържа още пет дни. Той бил превзет от най-малкия син на Чингис, амбициозния Кулхан. Но когато по невнимание се втурнал напред към джамията Барадж, синът на Карабаш Минебай Ямат го застрелял от минарето на Сюлейман и го убил на място. Фатима се хвърли от едно и също минаре със сина си Алтинчах и се разби до смърт с него ...

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бутон за връщане в началото
bg_BG