Гази Барадж Тарихи

Гази Барадж Тарихи. Глава 1. Най-древната история на българите

зНяма друго божество освен Аллах, а Мохамед е Пратеникът на Аллах! По милостта на Всевишния, по волята на сеид Джагфар, аз, неговият бахши Иман, нанизах на една нишка от това повествование бисерите на нашите български исторически предания - “Гази-Барадж тарихи”, написани от думите на царя и емир Гази-Барадж от неговия тебир Гази-Баба Худжа, „Бу-Юргански китаби” от Сеид Мохамедяр, „Шейх-Галиски китаби” от молла Иш-Мохамед…, както и думите и документите от архива… Сеид Джагфар, за да съхраним паметта за делата на нашия велик български народ... Няма да съдя по описаното, защото не съм го виждал, но само Всевишният знае дали е било така или не.

Написано от Гази Баба. каза Гази-Барадж.

7

Глава 1. Най-древната история на българите

Началото на нашето начало е в племената Имен и Синд. Габдула ибн Микаил Башту пише, че хората от племето Имен живеели в разпръснати семейства по двата бряга на гъмжащата от змии река Амул и се занимавали с риболов, лов и събиране на плодове. Поради страх от змии хората не смеели да пресичат реката и ловили риба близо до брега. И само един от тях - Боян беше превозвач, и змиите не го докоснаха. И тъй като само той беше връзката между семействата на двата бряга и се отличаваше със смелост и честност, народът го избра за свой водач. Когато Боян остарял и на всичкото отгоре се разболял, синовете му го оставили на произвола на съдбата. Тогава започнал да се моли на Всевишния да му изпрати син, който да му помага. Създателят хвърли на брега близо до къщата си на стълбове огромна риба, от лявото ухо на която се роди най-малкият му син Иджик под формата на змия. След смъртта на Боян жените от племето започнали да раждат мъртви, а Иджик, като събрал мъжете, се оттеглил с тях първо във владенията на брат си Лаиш, а след това в планините на Хон. Тук той станал господар благодарение на смелостта на имените - отлични стрелци. Китайските турци, които му се подчиняваха, ядяха полупечено месо и никога не се миеха във вода, защото произлизаха от вълка Чин и се опитваха да запазят характерните за него въшки. Ако въшките бяха много досадни, китайците, като вълци, ги убиваха със зъби. Съпругите и момичетата на китайските турци свободно се съвкуплявали с всеки мъж, където е възможно. Именците не издържаха на тази гледка. След като взеха от китайците няколко момичета, които не бяха имали време да свикнат с мръсотията и блудството на майките си, имените, водени от Иджик, започнаха да се местят от едно тюркско селище в друго, за да не наблюдават гнусния живот на Китаите за дълго време. В планините нямаше големи реки, подходящи за плуване, така че имените ходеха пеша. Но беше трудно и Иджик нареди на хората да се научат да яздят коне, каквито имаха китайските турци. За своите посещения Иджик заповяда да се съберат хора и да се приготвят напитки и почит. По време на престоя си назначаваше срещи, преценяваше и даваше указания. Тези сборища се наричали джиени… За да живеят сред турците, имените трябвало да научат техния език…

8

Когато момичетата пораснали, имените, които ги отгледали по свой собствен начин, се оженили за тях и нарекли себе си и своите потомци Хони. Те никога не се приближиха до Kytays поради отвращение и им платиха с омраза. Страхувайки се от бунтове, Иджик взе всички тюркски оръжейници при себе си, облече хората и конете им в железни доспехи и забрани на китайците да имат военно оръжие и да носят верижна поща. Той заповяда прословутите размирници от това племе да бъдат хвърлени в набези срещу Кхин, така че да победят Хините вместо Хоните ...

Под потомството на Иджик Тиган, наречен Хин-Батир за многобройните победи над хините, потиснатият цар хин изпратил хората си при китайските турци и им наредил да предадат: „Когато вашите предци са живели под нашето управление, вие почти не сте усещали неговото бреме. Сега вие жестоко се управлявате от малкия народ на хоните и вие, вместо да ни помогнете в борбата срещу тях, се биете за тях срещу нас. умен ли си Унищожете Хоните и се върнете отново под нашата благословена сила!“ Чувайки призива на крал Кхин, Китаите атакуваха щаба на Кхин-Батир през нощта и убиха всички Хони, които бяха в него. Съпругата на Хин-Батир успяла да хвърли сина си в река Дуло в голям котел и веднага била обкръжена от врагове. Ръцете и краката й бяха отсечени и тя умря в агония. Микаил Башту в „Шан кызы дастаны“ разказва, че еленът, дошъл на водопоя, хванал котела с рогата си и отнесъл момчето в Семиречье. Там той бил приютен и отгледан от краля на масгутите Мар. Той получил името Газан, оженил се за дъщерята на Мар и започнал да нарича своя род Дуло Мардуан-Дуло. Междувременно хоните, които бяха в другия лагер, вече бяха избрали нов цар, Хазар. Научавайки за това, Газан, заедно с масгутите, които той нарича баджанаки, нахлуха в царството на Хазар. Хоните веднага преминаха на страната на Газан, а Хазар избяга при китайските турци и стана техен водач. Газан хвърли хините обратно през река Кубан-су и постави знамето си върху него - червена филцова топка с многоцветни панделки на копие. Това беше масгутско изображение на Алп Елбеген, крилата змия, почитана от Хоните. Масгутите наричали Елбеген Барадж. Хоните, които имаха собствен образ на Елбеген, не харесаха това и поискаха Газан да замени знамето на Масгут със знамето на Иджик. Царят не се съгласи и забрани дори да се говори за това. В продължение на 400 години хоните търпяха това унижение и трупаха омраза към масгутите около рода Дуло. Накрая, при потомъка на Газан Джилки, търпението на хоните се изчерпа и повечето от тях се присъединиха към потомъка на хазарския дугар, който разчиташе на китайците и туркмените. Освен това Дугар успя да получи подкрепата на башкортите, които бяха смесица от масгути и урми и говореха езика урми. Техните номадски лагери са били разположени на север от баджанаците и на запад от планините Кхон. Между планините Хон и Куманската пустиня, северно от Хин, киргизите бродеха. Когато Дугар нахлул във владенията на Джилки и го победил, някои масгути избягали при Кангли киргизите. Когато Дугар завладява тези киргизи, част от тях начело със Сабан отиват при баджанаците и там се претопяват в народа на сабаните или баджанаците. Сабаните започват да говорят на киргизки език, но по-благороден, тъй като е повлиян от диалекта на масгутите. Киргизката реч на куманите, оймеките и други потомци на киргизите, наричани още кипчаки - по името на киргизкия вожд, брат на Сабан, Кипчак, който се подчинявал на Дугар - звучи грубо поради влиянието на речта на китайските тюрки. По-късно сабаните се подчинили на Дугар и взели толкова много от езика на неговите тюркмени, че някои започнали да ги смятат за тюркменско племе. И това заемане се случи в резултат на включването на няколко туркменски клана в сабаните ... Победеният Джилики също беше принуден да се подчини на Дугар. Много скоро обаче, неспособен да понесе унижението, Джилки се разбунтува, но отново е победен и убит. Синът му Булумар избягал с верните хони и масгути на запад. Никъде не срещна особено съчувствие, защото кой има нужда от разбит и беден? Освен това претенциите за надмощие на гордия Булумар не се харесваха на всички. При пресичането на Семиречие повечето масгути изостанаха от хоните...

Булумар наистина искаше да остане в Семиречие, но туркменското племе се противопостави. Тези туркмени бяха потомци на някои киргизи и турци, които дойдоха със Сабан в земята на масгутите и постепенно се засилиха. Те са много красиви на външен вид и говорят приятен език. В роднинския кръг туркмените са много грижовни и мили, но извън него техният нрав е много горд и избухлив и са много неверни в съюзите си. Освен всичко друго, те не искаха да се подчиняват на никого и не уважаваха истински избраните от тях лидери. В Булумар те видяха заплаха за своята независимост и затова започнаха да го заплашват с война. Царят бил принуден да отиде при башкортите, които приютили хоните и им дали името „себери“ („съюзници“). Башкортите, които турците наричаха угъри, бяха своеволни, като туркмените. Те обаче почитали алпа Барадж, наричайки го Маджар. Според техните вярвания Маджар е бил покровител на живота... Якуб, синът на Нугман, пише, че Барадж е живял първо на планината Каф, а след това, когато Алпите покрили земята от слънцето със стена, той отлетял към Куманска пустиня, а след това към башкортите.

10

Тук той беше топло посрещнат от хората и враждебно от лидера на башкортите Чирмиш, който смяташе Лебед за свой прародител и искаше башкортите да се покланят на Лебед. Накрая бият коварно ранил Барадж и той отлетял в Куманската пустиня, проклинайки Чирмиш. Малко след това Чирмиш умира в ужасна агония и башкортите се убеждават, че Змията е царят на живота - Маджар, ..

Когато приютили Булумар, Дугар се опитал коварно да ги нападне под прикритието на нощта. Жеравите обаче предупредиха башкортите за опасността с вик и те мигрираха на запад заедно с Хоните. Но те не вървяха с Булумар много дълго и изостанаха от него, тъй като не харесваха посегателството на царя върху властта ... Сред тях се откроиха два клана - ура и байгул. От тях Хоните възприели навика да произнасят думата "кан" във формата "хакан" ...

В страната Идел, близо до река Агидел, движението на Хоните беше прекъснато за известно време, защото имаше и държавата на Хонския клан Буляр ... Последният утигски владетел на Буляр, Йоке-Утиг, имаше неблагоразумието да изгори гнездото на Барадж, за да угоди на съпругата си - Мурдаска, която поиска от него да построи град на това място. Всички деца на Барадж загинаха в огъня, с изключение на един, а самият той отлетя на друго място и се сбогува с Джоке-Утиг: „Винаги съм бил покровител на Хоните - и ще остана такъв. Но за злото си дело ще умрете от ухапването на последния ми син и всичките ви деца ще бъдат убити. Но този бек не само не се уплашил, но, напротив, по новия съвет на жена си започнал да търси хински съкровища в гробовете на своите предци. И когато разкри един гроб, вместо човешки останки от земята се появиха кости на кон. Това беше предупредителен знак от Тангра, но Джоке-Утиг не обърна внимание на това предупреждение и продължи да копае. Тогава змията, синът на Барадж, изпълзя изпод костите и ухапа бека, което го накара да умре незабавно ... Децата му започнаха да се карат помежду си и след това, не искайки да прехвърлят властта на нито един от тях, те взеха и дадоха царството на Булумар ... Когато канът отиде по-далеч, те го последваха и всички, с изключение на Баксу, загинаха в битките. Баксу, страхувайки се от проклятието на Барадж, се жени за тридесет момичета и има седемдесет сина от тях. Но един ден в земята на анчийците галиджиите го нападнаха и го убиха заедно с всичките му синове ...

Липсата на храна принуди кан да отиде на запад. Принуден да напусне щаба си в щата Идел или Стария Туран, Булумар със своите... пресича река Агидел, наречена от башкортите Атил - в чест на героя на Масгут Атил или Атилкуш. Местните кара-масгути, които също били наричани саклани, се опитали да предотвратят това, но били победени и, водени от своя бий Боз-Урус, избягали в Бури-чай. Но българите, подчинени на Кара-Масгутите, се присъединиха към Булумар, когато той издигна родното си асско знаме на Барадж под формата на червена филцова топка с куп разноцветни ленти над нея. И трябва да се каже, че Сеид Якуб говори за древността на племето Булгар в своето „Кади Китаби”, въз основа на сведенията на „Хазар Тарихи” Абдаллах бине Микаил Башту: „...Камирите са клон на синдианците. Те са били наречени така, защото са вярвали в приказка за производството от Всевишния на тяхната прамайка - Камир-Аби - от тесто. Камърите я почитаха толкова много, че дадоха нейното име на момчетата. Те не толерираха факта, че останалите синдийци започнаха да придават на каменните статуи на върховното синдийско божество - Тара или Тангра - богохулния вид на обикновен човек, а не на островърхата каменна планина Самар с гладки, равномерни склонове, и се върнаха от Синд на предишното си местожителство - до река Самар близо до планината Самар. Областта им започва да се нарича Туран... Когато обаче една част от туранците започват да правят скулптури на Тара от чисто злато, а другата от глина, третите ги напускат и се заселват в друга област, наречена на името на предишното местообитание - Самар. Те започнаха да се наричат самари, а всички останали - масгути ...

И синдианците нарекоха думата "самар" най-красивите и най-високи планини, поради които се появи слънцето.

Тези, които нарекоха скулптурите с думата "тарвил", отидоха на запад. Наричали са ги още аси или армани:

По пътя някои заселници отслабнаха и бяха изоставени от останалите в подножието на планината Каф в Азербайджан. Тогава масгутите ги нападнали и ги подчинили за известно време, превръщайки ги в свои роби. Част от изоставените аси, неспособни да издържат на потисничеството, избягали в сакланските степи на север, където получили името "кола", тоест "роби". Наричали са ги още "ас-кола".

12

А преселниците от Идел, които отидоха най-далече на запад, се нарекоха българи... На новото място те издигнаха преди всичко огромна планина в чест на Тара и нарекоха нея и страната си Самар. И тази мощ на каф-българите достига своя разцвет при царя Камир-Батир. Описанията на неговия живот, налични в книгата на менли на Абдала, много напомнят биографиите на Юсуф ... Но след смъртта му някои от самарите замърсиха водата с канализация, забравяйки, че тя също се смяташе за свещена, защото отразяваше тяхното божество Тара. Разгневеното божество реши да наводни цялата земя Самар за този грях, но отначало предупреди хората със страшен глас. От този глас земята се разтресе и всички листа паднаха от дърветата. Някои от самараните, уплашени, отидоха още по-на запад и в памет на знака бяха наречени "агачири", тоест хора от дървета. Те стигнали до Миср, където също живели известно време и построили много планини - Самар или Джукетау. Сред останалите имаше един вид самарани, които не обиждаха водата. Всевишният се смилил над него и му дал кораб, за да го спаси, а след това наводнил целия Самар. Когато по волята на Тангра водата отново утихнала, корабът останал на върха на връх Самар, а оцелелият род, наричащ себе си "Хай" ("Нов"), слязъл от него на земята. Това семейство постепенно стана многобройно и започна да боготвори и планината, и кораба. Но част от него веднъж се разбунтува и повлече кораба надолу, вярвайки, че нищо не трябва да бъде на Джукетау - свещената молитвена планина.

И вътре в тази и в други планини на Самар направиха пещера, където поставиха мъртвите. И ако съпругът умре, тогава жена му е зазидана жива в пещера с него, а ако съпругата, която спечели сватбения дуел от съпруга си, умре, тогава нейният съпруг е зазидан жив в пещерата заедно с нейното тяло.

Когато корабът беше изваден от планината, мнозинството жители на Самара осъдиха извършителите на това на изгнание. След това осъдените се качиха на този кораб и след като прекосиха Сакланско море, се заселиха в Джалда и прилежащите към него степи. И благородното сумтене Targiz или Tarsiz ги доминираше ...

Заселниците, които били наричани "кимери" - изкривена дума "камири", започнали да го боготворят след смъртта му. И в памет на него, казват, тогава джиените прескачали забити в земята мечове с върха нагоре.

Тогава иделските българи дойдоха тук и изгониха някои, а останалите кимери покориха за миналото престъпление ... Част от българите, заедно с кипчаците, подвластни на Идел, тръгнаха да преследват бягащите кимери и, като намериха масгутите там, започнаха да бият и тях.

След това, след като се върнаха, българите откриха, че кипчаците се заселват в Саклан, смесени с кимерийците и започнаха да се покланят на Таргиз.

След това ги изгониха за това до реките Дебер и Шир. И от българите, които отидоха в Самар, произлязоха урусите, а от хората на Шир Таргиз - мурдасите...

А агачирите бяха прогонени от Миср от арабите и отидоха в сакланската степ... Но тук бяха посрещнати недружелюбно от коловете, които ги превърнаха в свои роби... А асите, които останаха в Самара, нарекоха аси българи. , също в крайна сметка отидоха до Яна Идел, до езерото Кабан и до Азербайджан, където се събраха отново с местните тюркски българи ... Тогава персите преселиха хиляда турци от Ян Идел, част от които беше Арман, в Хорасан ...

След това част от масгутите идват от Туран, които напускат останалите за степта Танг-Алан („Каменна поляна“) и затова получават прозвището „алан“ („поляна“). И нашите, като развалиха "Танг" в "Сак", започнаха да ги наричат Саклани. И тези саклани, прикрепили към себе си Мурдас и Агачир, победиха враговете си - залозите и завладяха степта на победените ... И те също бяха наречени Кара-Масгути, за разлика от техните роднини - Ак-Масгутите , който остана в Туркистан. И степта на кипчаците, простираща се от Сула до Агидел, започна да се нарича Саклан ..., а всички потомци на асите, които живееха в нея - саклани или алани ...

По-късно алманците от племето галидж идват в Бури-чай от Садум и изтласкват сакланите, които са наречени "уруси" на вожда Урус. И го притиснаха, защото сакланите започнаха война с част от българите, които се преселиха от Азербайджан в Бурджан... И тези българи веднага се присъединиха към хоните, когато преминаха Идел...

Урус се опита да прогони садумианците от бреговете на Бури-чай, но беше победен и убит. Тогава сакланите-урусите се подчиняват на хоните и убеждават Булумар да нападне галиджийците.

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Бутон за връщане в началото
bg_BG