Съкровища на българския народ

Под редакцията на академик Бегунов Ю.К. Съкровища на българския народ. Брой 1. Етногенезис. История. култура. - Санкт Петербург: Санкт Петербург, 2007. - ISBN 978-5-8370-0489-6.


Описание:

Сборник с трудове на авторски колектив от Санкт Петербург, Казан и Налчик, посветен на етногенезиса, историята и културата на българския народ от древността. „Колекцията съдържа непубликувани уникални материали от българските средновековни извори, съхранявани от вайсийски учени. Това са епос, хроники, поеми, открити и преведени на руски през 1920-1930 г.; самите оригинали са унищожени“. За всички, които се интересуват от историята и културата на тюркските народи и руския народ „във връзка с евразийската идея, която минава като червена нишка през всички статии на сборника“.

Съдържание:

  1. Езиково-етнически особености на волжките българи - основният етнически корен на татарите (Автор: Закиев Мирфатих Закиевич)
  2. Древни и средновековни държави на българите (Автор: Бариев Риза Халирахманович)
  3. Българи и руси в древността (Автор: Юрий Константинович Бегунов)
  4. Предания на българския народ за император Аскип Атила (Автор: Юрий Константинович Бегунов)
  5. "Хроника на Карчи" като източник за изучаване на историята и етногенезиса на карачаевците и балкарците (Автор: Глашев Борис Ахянович)
  6. Мадарският конник е велик паметник на българо-руската дружба (Автор: Юрий Константинович Бегунов)
  7. Легендата от "Учението на Святослав" за началото на Дунавска България (Автор: Бегунов Юрий Константинович, Автор: Нурутдинов Фаргат Габдула-Хамитович)
  8. Княз Владимир Святославович - автор на "Сказание за похода на Игор" (Автор: Бегунов Юрий Константинович, Автор: Нурутдинов Фаргат Габдула-Хамитович)
  9. Куликовската битка в светлината на българските източници: Отговор на Р. Набиев (Автор: Бегунов Юрий Константинович, Автор: Нурутдинов Фаргат Габдула-Хамитович)
  10. Историята на град Булгар (Автор: Нурутдинов Фаргат Габдула-Хамитович)

Забележка 1. Илюстрациите към статиите не са част от първоизточника на информация и не отразяват същността на съдържанието им, а са само визуален съпровод към историята на живота на българите и други народи в съпоставими епохи, следователно не могат да претендират за историческа достоверност...  
Бутон за връщане в началото
bg_BG